KVKK kapsamında verileriniz işlenmesi ile ilgili bilgi almak için linkte yer alan formu doldurarak,

(i) İmzalı şekilde sistemimize kayıt olmak için kullandığınız e-posta adresiniz üzerinden myc.57@hotmail.com adresine iletebilir,
(ii) Sistemimizde kayıtlı bir adresiniz yok ise e-imzalı ya da mobil imza içerecek şekilde yine myc.57@hotmail.com adresine iletebilir,
(iii) Adınıza bir Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresiniz olması halinde şirketimizin KEP adresi olan mycalkurcelik@hs05.kep.tr adresinden iletebilir ya da
(iv) Formu imzalı şekilde Saraclar San. Sit No : 1/2 Başakşehir /İst  adresine posta yoluyla gönderebilirsiniz.

Başvurunuz tarafımıza ulaştıktan sonra en geç 30 gün içerisinde başvuruyu değerlendirerek tarafınıza dönüş sağlayacağız.

Başvuru usulüne ilişkin ilgili kanuni düzenlemeye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm adresinden ulaşabilirsiniz.